SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

   Putem asigura protecţia dumneavoastră şi a bunurilor în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă. Avem dotări corespunzătoare şi personal pregătit, astfel că putem interveni oriunde este nevoie.
   Efectuăm exerciţii de simulare şi desfăşurăm programe de pregătire de specialitate pentru ridicarea capacităţii de intervenţie
   Competenţa noastră este certificată de premiile pe care le-am obţinut în cadrul mai multor concursuri de profil la care am participat.