S.C. EXPERT REPARAŢII SRL s-a constituit ca urmare a procesului de externalizare a activităţilor de la CARPATCEMENT HOLDING SA – Sucursala Bicaz.Exigenţele standardelor firmei germane au impus o permanentă competiţie cu noi înşine, obligându-ne să ne perfecţionăm şi să ne diversificăm activitatea.Priorităţile noastre sunt exigenţele clienţilor:

– promptitudine în rezolvarea problemelor
– calitatea execuţiei lucrărilor
– costuri minime
– respectarea termenelor de execuţie

Toate tehnologiile noastre de reparaţii şi constructii-montaj prevăd etape intermediare de verificare a calităţii lucrărilor executate. Utilizăm cele mai noi metode şi echipamente pentru verificarea şi controlul calităţii.

Echipa

Lucrătorii de concepţie şi execuţie ai firmei noastre provin din industria cimentului şi din întreprinderi de construcţii – montaj. Bogata lor experienţă profesională şi respectul faţă de exigenţele clienţilor îi plasează printre cei mai buni, fiecare în domeniul său de activitate.

Marea lor majoritate au calificări superioare şi autorizaţii, făcând din ei specialişti în activităţile pe care le desfăşoară. Diversitatea şi complexitatea problemelor pe care le-au avut de rezolvat le-au impus o permanentă îmbunătăţire a cunoştinţelor teoretice şi practice.

Experienţa acumulată, coroborată cu dotările tehnice ale firmei S.C. EXPERT REPARATII SRL, fac din ei specialiştii de care dvs.aveţi nevoie.

 

Managerul general ing. Ion Drăgoi deţine atestate şi calificări în domeniu, dintre care amintim:

– autorizarea IMSP + IR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat

– perfecţionare in Industria cimentului, organizat de CEPROCIM SA

– certificare pentru SPM Predictive Maintenance Training Course oferită de Vibrotest Piatra Neamt

– certificare in Comunicare interpersonala si organizaţională, organizat de CODECS SA

– certificare in Conflict Management (ManagementulConflictului), organizat de AIMS Training

– perfecţionare in Elemente ale economiei de piaţă şi management modern, curs organizat de Moldocim Bicaz

 

Ing. Ion Drăgoi deţine şi două cerificate de inovator pentru inovaţiile:

Etanşare cap rece cuptor CR 3000 To/zi din 1979

Instalaţie pentru recuperarea prafului provenit de la turnul de răcire şi utilaje anexă din 1986

 

Calitatea muncii noastre este probată de referinţele acordate de foştii şi actualii noştri clienţi:

– SC CARPATCEMENT HOLDING SA ;
– SC FORESTAR SA Tarcău ;
– SC AGRANA ROMÂNIA SA Buzău Sucursala Roman ;
– RIFIL SA SĂVINEŞTI ;
– SC TRUCK TRANS SRL Bicaz ;
– SC PREGIS SRL Piatra Neamţ;
– SC SWL WOOD INDUSTRIE SRL Piatra Neamţ;
– SC INCO SRL Tg. Neamţ;

 

 

 

Vă stăm la dispoziţie 24 de ore din 24 cu specialiştii noştri şi cu dotările tehnice ale firmei. Avem cu ce şi avem cu cine face faţă oricărei provocări tehnice.